Iniciades les obres a Montclar

Els treballs permetran arreglar el paviment actual i els serveis soterrats

Iniciades les obres a Montclar
Iniciades les obres a Montclar

DIMECRES 13 MARÇ 2019

L'Ajuntament d'Agramunt i la Junta Administrativa de Montclar han tirat endavant el projecte de reforma del carrer del Caminet de Montclar, una actuació demanada per la Junta i acordada i finançada per ambdues parts. Les obres, que han començat aquest dilluns, permetran arreglar el tram de paviment més deteriorat del carrer i millorar les xarxes de subministrament existents.
 
Concretament, durant els treballs es traurà el paviment de formigó existent i es rebaixarà tota la superfície del carrer per obtenir un paviment uniforme amb lleugeres pendents. En alguns punts, i gràcies a la bona predisposició dels veïns, es podrà eixamplar aquest tram de carrer.
 
A més, seguint el Pla Director de Sanejament, durant la intervenció s'aprofitarà per col·locar col·lectors de sanejament, pous de registres i noves canonades d'aigua, millorant així la xarxa de subministrament actual. També s'ha inclòs en aquest projecte una ampliació de la xarxa proposada per l'empresa CASSA, empresa encarregada del subministrament d'aigua potable al nucli agregat. Així doncs, s'incorporarà a la xarxa una nova canonada de polietilè més ampla que substituirà la canonada actual de fibrociment.