L’aigua no cau del cel

Agramunt s'esforça per la gestió eficient de l'aigua: reducció del consum, revisió de la xarxa i conscienciació ciutadana.

DIVENDRES 22 MARÇ 2024

Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, l'Ajuntament d'Agramunt vol destacar el seu compromís amb la gestió eficient d'aquest recurs vital. En aquest sentit, s'han implementat diverses mesures per a reduir el consum d'aigua i garantir la seva disponibilitat a llarg termini.

Reducció del consum als equipaments esportius: S'ha implementat una reducció del cabal d'aigua a les dutxes i lavabos dels equipaments esportius municipals.

Revisió de punts de consum i renovació de canonades: S'està duent a terme una revisió exhaustiva dels punts de màxim consum d'aigua a la xarxa municipal per detectar possibles fuites. L'Ajuntament també treballa en la renovació de les canonades d'aigua potable més antigues del municipi.

Optimització del reg: Durant l'any passat, es va implementar un reg de subsistència a les zones verdes municipals. També es procura plantar arbres i vegetació que no requereixi un gran consum d’aigua

Conscienciació ciutadana: El consistori considera que la conscienciació ciutadana és fonamental per a la gestió eficient de l'aigua. Per aquest motiu, s’ha fet difusió durant aquesta setmana de diversos “tips” per estalviar aigua.

En el context de Catalunya, la gestió eficient de l'aigua és un tema crucial, ja que el clima mediterrani ens fa especialment vulnerables a la sequera. Les mesures implementades per l'Ajuntament són un exemple del compromís amb la sostenibilitat i la protecció d'aquest recurs vital.