L’Ajuntament adquireix uns terrenys de Montclar per construir-hi un equipament esportiu

L’acord d’expropiació s’ha fet de mutu acord amb les propietàries dels terrenys

Trobada de totes les parts implicades per firmar l’acord.
Trobada de totes les parts implicades per firmar l’acord.

DILLUNS 21 FEBRER 2022

L’Ajuntament d’Agramunt, conjuntament amb la junta administrativa de Montclar i les propietàries del terreny, han fet efectiva la signatura per l’acord d’expropiació d’uns terrenys de Montclar per construir-hi un equipament esportiu. Es tracta d’una parcel·la de sòl urbà d’una superfície de 5.209m.

La junta administrativa de Montclar va fer arribar a l’Ajuntament d’Agramunt una petició per construir una piscina en aquest poble del municipi. La petició de l’alcalde pedani es va fer amb l’avinentesa i acord de les propietàries dels terrenys on es vol construir l’equipament amb les quals va parlar la junta administrativa.

Per la seva part, el consistori agramuntí va estudiar la petició, i un cop analitzada la seva viabilitat i parlar també amb les propietàries, el procediment legal que s’havia de fer com a administració pública era per mitjà d’una expropiació. L’acord es va sotmetre a votació a la sessió plenària del 16 de desembre de 2021, i es va aprovar amb els vots a favor dels nou regidors del grup municipal d’Acord d’Esquerra i les abstencions dels quatre regidors del grup municipal de Junts per Agramunt.  Al ple es va aprovar l’acord amb caràcter inicial la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns a ocupar necessàriament per a l'execució de l'obra de construcció d’una piscina a Montclar, i es va aprovar la valoració pericial de la finca rústica realitzada per un enginyer tècnic agrícola.

D’acord amb l’establert a l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, s’ha fixat 15.000 euros, com a preu just per tots els conceptes, per l’expropiació de la finca de 5.209 m2 que se segreguen aquesta parcel·la del poble de Montclar.

Per aquest motiu, la setmana passada, l’alcaldessa d’Agramunt Sílvia Fernàndez,  representants de la junta administrativa de Montclar i tècnics municipals es van reunir amb les propietàries per firmar l’acta d’ocupació dels terrenys.