L’Ajuntament d’Agramunt i l’INCASÒL signen un conveni per urbanitzar un nou sector al sud-est del municipi

S'urbanitzaran 34 hectàrees que es dividiran en parcel·les de mida diversa

L’alcaldessa d’Agramunt Sílvia Fernàndez i la directora de l’Institut Català del Sòl, Mercè Conesa, signant el conveni de col·laboració.
L’alcaldessa d’Agramunt Sílvia Fernàndez i la directora de l’Institut Català del Sòl, Mercè Conesa, signant el conveni de col·laboració.

DIJOUS 21 JULIOL 2022

L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, i la directora de l’Institut Català del Sòl, Mercè Conesa, han signat aquest matí el conveni de col·laboració entre ambdues administracions que permetrà implantar activitats econòmiques a l’anomenat sector urbanístic PP08, tot complint amb els requeriments actuals de superfície, accessibilitat i funcionalitat.

Aquest sector se situa al sud-est del terme municipal d’Agramunt (Urgell) i té una extensió d’aproximadament 34 hectàrees urbanitzables. D’aquestes, un 48% pertanyen a l’INCASÒL (un total de 163.000 m2). Els terrenys es dividiran en parcel·les de mida diversa, entre les quals s’hi inclouran parcel·les de gran superfície.

La nova urbanització del sector PP08 serà el segon sector industrial que l’INCASÒL desenvoluparà a Agramunt, i té la intenció de cobrir la necessitat que tenen les empreses arrelades en aquest municipi d’adquirir sòl industrial per a poder seguir amb les seves activitats. Aquesta necessitat va quedar palesa amb el primer sector industrial, La Torre d’Agramunt, on, en menys d’un any, es van vendre 39 parcel·les (de les 40 disponibles). Tot i això, la urbanització de PP08 es durà a terme en un o diversos polígons d’actuació urbanística, tenint en compte la demanda real.

L’alcaldessa Sílvia Fernàndez, ha manifestat que “amb la signatura oficial del conveni, des de l’ajuntament es podrà donar una resposta a les demandes que empreses consolidades al municipi havien manifestat ja que volien créixer i no tenien sòl industrial disponible per fer-ho. Amb col·laboracions d’aquest tipus, aconseguirem que Agramunt continuï sent un espai empresarial i industrial de referència, amb un objectiu estratègic clar que aposta per la dinamització de l’economia local consolidada i on és accessible i atractiu desenvolupar un negoci”.

El conveni especifica que l’INCASÒL serà l’administració actuant del nou secor, de manera que s’encarregarà de la reparcel·lació, en modalitat de cooperació; així com serà l’administració receptora del percentatge de l’aprofitament urbanístic corresponent.

Amb aquest conveni, l’Ajuntament d’Agramunt es compromet a modificar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, ajustant els límits del PP08, distribuint el sistema viari per permetre diverses parcel·les i mantenir les carreteres, proposant una connexió amb el futur sector industrial de Puigvert d’Agramunt i millorant la xarxa d’espais lliures i equipaments del municipi.