L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT, PUNT DE TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Fins el proper 21 de maig, es poden presentar les sol·licituds d’aquest tràmit a les oficines municipals

DILLUNS 10 MAIG 2021

L’Ajuntament d’Agramunt ha habilitat, fins el divendres 21 de maig, un punt de suport a la tramitació de les subvencions per al pagament del lloguer, convocades per l’Agència Catalana de l’Habitatge a través del departament de Territori i Sostenibilitat.

A tothom qui ho requereixi, l’Ajuntament l’informarà de la documentació i requisits necessaris per accedir a aquestes subvencions, la convocatòria de les quals romandrà oberta fins el 4 de juny.

Es tracta d’unes ajudes destinades a facilitar l’accés i la permanència en un habitatge de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

La subvenció pot anar entre el 20 i el 40% de l’import de la renda de lloguer anual, en funció de l’esforç que representi pagar-lo. Per determinar-ne la quantia, es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

En el cas de la demarcació de Lleida, un dels requisits principals per accedir-hi és que el lloguer mensual no superi els 500. 

Així mateix, cal presentar el document d’identitat, el certificat o volant de convivència, el justificant d’ingressos, el contracte de lloguer, el rebuts corresponents al 2021 i l’imprès de la sol·licitud.

La tramitació també es pot fer telemàticament a través de www.gencat.cat.