L’Ajuntament d’Agramunt treu a licitació el contracte d’obres per la rehabilitació de la façana de l’Escola Macià- Companys

Està previst que les obres es duguin a terme durant els mesos d’estiu

Estat actual de la façana de l’edifici on està ubicada l’Escola Macià- Companys.
Estat actual de la façana de l’edifici on està ubicada l’Escola Macià- Companys.

DIMARTS 27 FEBRER 2024

L’Ajuntament d’Agramunt treu a licitació el contracte d’obres per dur a terme la rehabilitació de la façana de l’edifici on esta ubicada l’Escola Macià- Companys. Una façana que mostra deficiències ja que des de la seva construcció no ha estat sotmesa a cap tractament dels revestiments.

Les obres consisteixen en una rehabilitació  integral dels paraments de l’edifici. Hi ha moltes zones on els revestiments estan en mal estat i cal reparar abans que es produeixin despreniments. L’objecte d’aquesta intervenció és millorar la impermeabilitat dels paraments i evitar humitats a l'interior de l'edifici amb un sistema antifissures format per morter d'adhesió, malla de fibra de vidre i estuc deformable, transpirable i impermeable.

El pressupost base de licitació amb IVA és de 188.925,58 €.

El període de temps màxim per executar les obres serà de tres mesos, i podrà ser millorat pel contractista que accedeixi a la licitació de les obres mitjançant una planificació d’obra. L’execució de les obres està prevista durant els mesos d’estiu de 2024, en funció de l’adjudicació de les mateixes.

Es tracta d’un edifici singular que ha mantingut, malgrat les diferents intervencions, la coherència genuïna sobre la construcció original. Per aquest motiu, el passat 28 de juliol de 2022 el ple de l’Ajuntament d’Agramunt el va declarar Bé Cultural d’Interès Local i actualment està inscrit al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Les empreses interessades poden presentar la seva oferta fins al 15 de març