L’Ajuntament dissenya una versió digital del rellotge de control d’aparcament

El nou sistema està integrat dins l’APPAgramunt

Sistema digital per aparcar a les zones blaves d'aparcament d’estacionament gratuït
Sistema digital per aparcar a les zones blaves d'aparcament d’estacionament gratuït

DILLUNS 29 JUNY 2020

L’Ajuntament ha dissenyat una versió digital del rellotge de control horari per les zones blaves d'aparcament d’estacionament gratuït. Aquest nou sistema estarà integrat dins l’APPAgramunt i no serà necessari descarregar-se cap altra aplicació ni fer cap altre registre.

Amb aquest sistema digital es podrà aparcar sense haver de posar el rellotge en una zona visible del vehicle i l’usuari podrà saber en tot moment el temps que li queda per poder tenir el cotxe aparcat fent la consulta des del seu dispositiu mòbil. L’únic que haurà de fer l’usuari és treure aquest tiquet digital que acredita l’hora de registre de l’aparcament.

La Policia Local, serà l’encarregada de comprovar que els vehicles que estan estacionats a les zones gratuïtes i no tenen col·locat el rellotge han generat el tiquet a través de l’aplicatiu.

Aquest nou sistema digital no substitueix els rellotges físics, i els dos sistemes seran vàlids pel control de l'estacionament dels vehicles en les zones blaves d'aparcament d’estacionament gratuït i limitat.

Funcionament del sistema digital d’aparcament

El funcionament del sistema digital és molt senzill i intuïtiu. Quan s’entri a l’aplicació de la zona blava s’obrirà una primera pantalla amb una icona de color blau on hi posa aparcar. Al fer clic caldrà posar la matrícula del vehicle i de forma automàtica es generà un tiquet virtual on s’indicarà la data, l’hora que s’ha registrat l’aparcament i l’hora de finalització. No cal imprimir cap paper ni posar cap distintiu al vehicle. Serà la mateixa policia qui comprovarà digitalment que el registre del tiquet sigui vàlid.

A més, l’usuari des de la mateixa aplicació podrà saber en qualsevol moment, el temps que li queda pel venciment del tiquet.

Cal tenir en compte que la durada màxima del tiquet és de 60 minuts, i per poder tornar a generar un altre tiquet d’aparcament amb la mateixa matrícula cal esperar 60 minuts des del venciment de l’últim tiquet. Amb aquesta acció i igual que es fa amb els rellotges físics es vol potenciar la rotació de vehicles a les zones d’aparcament gratuït.

No obstant, l’aplicació permet finalitzar el tiquet en qualsevol moment si no s’esgoten els 60 minuts. A través de l’aplicatiu l’usuari també podrà consultar l’històric de tiquets que hagi generat l’últim mes així com una guia d’ajuda.

Galeria d'imatges