L’AJUNTAMENT ENDERROCA TRES EDIFICIS EN MAL ESTAT DEL CARRER SABATERIA DE BAIX

L’actuació permetrà ampliar l’aparcament municipal Viladàs

Imatge de les tasques d'enderroc.
Imatge de les tasques d'enderroc.

DILLUNS 01 MARÇ 2021

L’Ajuntament d’Agramunt ha iniciat les tasques d’enderroc dels immobles ubicats als números 2, 4 i 6 del carrer Sabateria de Baix. El solar resultant permetrà ampliar l’aparcament municipal Viladàs.

Es tracta de tres edificis en molt mal estat, amb deficiències estructurals en les parets, plantes i cobertes, derivades d’anys de tancament sense cap tipus de manteniment. En total, ocupen una superfície de 208,11 metres quadrats.

L’actuació contempla, no obstant, la protecció del tram de porxos ubicat a l’edifici del número 2. Es tracta de dues arcades apuntades incloses en l’entorn de protecció comú per a l’edifici de l’Ajuntament i l’església de Sant Maria i el darrer vestigi d’uns dels coberts més antics i representatius de la vila.

Per aquest motiu, durant els enderrocs s’apuntalaran provisionalment i no es tirarà a terra la part de la façana interior del porxo per tal de donar estabilitat al conjunt.

Abans d’iniciar els treballs, s’ha cobert amb una xarxa les façanes properes i protegit el mobiliari urbà, també s’ha delimitat amb una tanca tots els accessos.

Les obres compten amb un pressupost de 48.000 euros.