L’AJUNTAMENT REP UNA SUBVENCIÓ DE 55.000 EUROS PER RENOVAR L’ENLLUMENAT DE LA ZONA DEL CLOS

S’instal·laran llums LED, més eficients i que permetran un estalvi energètic de més del 50%

Carrer del Clos
Carrer del Clos

DILLUNS 22 FEBRER 2021

L’Ajuntament d’Agramunt ha rebut una subvenció del fons Feder de 55.368,17 euros per a la renovació de l’enllumenat públic de la zona del Clos. En cost total de l’actuació és de 110.736,34 euros i el fons europeu, concedit a través de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Enegía (IDAE) del Ministeri per a la Transició Ecològica, permetrà cobrir-ne la meitat.

El projecte preveu la renovació de l’enllumenat públic d’aquesta àrea en un total de 274 punts de llum, substituint les actuals lluminàries d’halogenur, mercuri i sodi per lluminàries LED més eficients. També s’actualitzaran 4 quadres de comandament existents a l’àmbit d’actuació per adaptar-los a la normativa vigent.

Aquesta intervenció permetrà reduir la potència de 35,62kW a 15,91kW, aconseguint un estalvi energètic del 54% aproximadament. Així mateix, permet avançar en els objectius caps als objectius d’eficiència energètica i reducció de les emissions de CO2 previstos per l’Ajuntament, i que inclouen actuacions en espais i equipaments públics.