La caldera de biomassa del Casal Agramuntí ja està instal·lada

Finalitzen les obres del nou sistema de climatització

Instal·lada la caldera de biomassa al Casal Agramuntí
Instal·lada la caldera de biomassa al Casal Agramuntí

DIMARTS 09 JULIOL 2019

L’Ajuntament d’Agramunt ha enllestit les obres que han permès instal·lar un nou sistema de climatització per a la Sala del Teatre Casal Agramuntí. Concretament, l’actuació ha consistit en un terra radiant alimentat per una caldera de biomassa. En aquest sentit, la instal·lació també s’ha preparat perquè la mateixa caldera alimenti els emissors d’aire dels quals disposava ja l’equipament, i s’ha dotat de tres bombes de calor i fred a la zona dels camerinos.

El projecte, a més, ha permès eliminar diverses barreres arquitectòniques i millorar notablement la visibilitat de l’escenari des de qualsevol punt del teatre. Per a dur a terme aquesta obra, l’Ajuntament d’Agramunt ha comptat amb un ajut del programa Leader de 100.000€ i un ajut de la Diputació de Lleida de 60.000€, per un pressupost total de 184.000€. Amb el nou sistema de climatització es reduirà notablement la despesa energètica i es millorarà el confort dels usuaris de l’equipament.

L’equipament també compta a un sistema de control remot que permet ajustar les condicions de climatització des de qualsevol punt i a qualsevol hora.

 

 

*Ajut corresponent a l'operació 19.02.01 "Ajuts destinats al desenvolupament local participatiu en el marc del Leader" per l'actuació "Projecte de millora de l'eficiència energètica del sistema de climatització de la sala del teatre del Casal Agramuntí".

Galeria d'imatges