La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida dona llum verda al Text refós del POUM d’Agramunt

L’execució i efectivitat del POUM es podrà dur a terme a partir de la seva publicació al DOGC

Foto aérea municipi d'Agramunt
Foto aérea municipi d'Agramunt

DIMECRES 31 GENER 2024

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida reunida aquest matí, dimecres 31 de gener de 2024, ha donat conformitat al text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d’Agramunt promogut i tramès per l’Ajuntament d'Agramunt en compliment de l’acord d’aprovació.

El nou POUM d’Agramunt va ser aprovat per unanimitat al ple municipal del passat 20 de març del 2023, i aprovat definitivament per la comissió d'Urbanisme el 20 de setembre de 2023 amb el corresponent text refós. Tan bon punt sigui publicat al DOGC amb les normes urbanístiques corresponents, passarà a ser efectiu i es podrà executar immediatament, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.