LA GENERALITAT APROVA EL NOU PLA URBANÍSTIC D’AGRAMUNT

Permetrà desencallar el creixement urbà i industrial de la localitat

DIVENDRES 22 SETEMBRE 2023

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida ha donat llum verda al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Agramunt, amb la qual cosa el document queda aprovat de manera definitiva només a l’espera de l’elaboració d’un text refós per incorporar algunes prescripcions tècniques.

Un cop publicat el text refós al DOGC, el POUM entrarà en vigor i permetrà desenvolupar nous sectors de creixement residencial, en els quals el pla preveu la implantació de fins a 1.636 habitatges.

En l’àmbit industrial, el nou POUM permetrà desenvolupar un sector urbanístic de 33,50ha per ampliar el polígon segons el conveni signat entre l’Ajuntament i l’INCASÒL, que el dotarà noves parcel·les perquè les empreses d’Agramunt puguin créixer o bé que se’n puguin instal·lar de noves.

En el sòl urbà, el POUM ha permès realitzar una anàlisi de la zona inundable i una revisió de l’ordenació limitant l’edificació a les parcel·les situades prop del riu Sió i establint condicions per garantir la seguretat de les noves construccions.

L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, ha mostrat la seva satisfacció per la notícia i ha recordat que des del 2006 que s’està treballant en el document, que finalment s’ha pogut aprovar per dotar el municipi de les eines urbanístiques necessàries per a la seva ordenació.