La Policia Local d'Agramunt tindrà competència per aplicar sancions en matèria de Salut

El Ple aprova la renovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Agramunt

DIMARTS 20 OCTUBRE 2020

En motiu de la pandèmia per la Covid-19 el Departament de Salut va informar als ajuntaments que a través de la Policia Local es podien delegar les competències per poder sancionar infraccions lleus per matèries de salut. Una delegació de competències que va ser aprovada per unanimitat a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el passat 15 d’octubre de 2020. Així, a partir d’ara la Policia Local podrà multar directament per no portar mascareta, i no s’hauran de tramitar les actes de denúncia amb el Departament d’Interior i de Salut com fins ara. Recordem que la sanció per no portar correctament la mascareta són 100€.
En el mateix ple també va aprovar la renovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Agramunt sobre l’assumpció per part del primer, de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament d’Agramunt. Entre altres, el conveni permet als Mossos d’Esquadra poder aplicar sancions a les vies urbanes, que són competència de la Policia Local.