L'ajuntament crea un comitè de treball per implantar el pla d'igualtat

L'objectiu és que sigui una eina per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit laboral

Protocol intern per la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual i/o d’identitat de gènere de l’Ajuntament d’Agramunt
Protocol intern per la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual i/o d’identitat de gènere de l’Ajuntament d’Agramunt

DIMECRES 30 MARÇ 2022

L’Ajuntament d’Agramunt ha creat un comitè d’igualtat, format per representants de l’equip de govern i representants sindicals, que han realitzat diferents reunions per recollir propostes per redactar el Pla d’Igualtat intern. Un pla que permetrà a l'administració garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit laboral.

A més, també s’ha elaborat un protocol intern per la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual i/o d’identitat de gènere a l’Ajuntament d’Agramunt amb l’objectiu que sigui una eina per a la prevenció i detecció de possibles assetjaments.

Per redactar aquest pla l’Ajuntament d’Agramunt ha rebut una subvenció de 2.413,68 € de la línia de subvencions pels ajuntaments de la demarcació de Lleida en l’àmbit de la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI de la Diputació de Lleida.