L'Ajuntament d'Agramunt adopta mesures per fer front a l'escassetat d'aigua

Es redacta un comunicat a tota la població amb les mesures acordades

L'alcaldessa Sílvia Fernàndez explica a TV3 les mesures que s'adoptaran a Agramunt.
L'alcaldessa Sílvia Fernàndez explica a TV3 les mesures que s'adoptaran a Agramunt.

DIMECRES 26 ABRIL 2023

L'Ajuntament d'Agramunt, d'acord amb a la comunicació emesa per la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell, que acorda el tancament del Canal Principal del Canal d’Urgell i recomana la reducció del consum d’aigua per tal d’evitar problemes de manca d’aigua durant el període de tancament, ha decidit adopta un conjunt de mesures. 
Aquestes mesures, d'una banda, volen mostrar la nostra solidaritat vers els col·lectius afectats i també servir d'exemple vers  les accions que s'ha demanat a la ciutadania. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha acordat: 
- La restricció del reg amb aigua de boca als parcs i jardins del municipi d’Agramunt, a excepció del reg per goteig. Nomeés es realitzarà un reg de manteniment mínim de les zones verdes i supletori que es farà amb aigües tractades de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Agramunt.
- Es continuarà treballant amb CASSA, empresa concessionària de l’aigua a Agramunt, per tal d’executar un projecte per aprofitar els recursos hídrics no convencionals per a usos no potables en parcs i equipaments públics.
- Es continuarà instal·lant reductors d’aigua als equipaments municipals per tal de reduir-ne el consum.
També s'ha informat a la ciutadania que en aquests moments les reserves d’aigua de boca estan garantides a tot el municipi d’Agramunt, no obstant, degut a la situació actual es recomana a la població reduir-ne el consum.

Fitxers adjunts