L'Ajuntament d'Agramunt al costat de les famílies més vulnerables

Les accions s’han dut a terme de forma coordinada amb els centres educatius del municipi

Repartiment d'ordenadors a les famílies que no en tenen
Repartiment d'ordenadors a les famílies que no en tenen

DIJOUS 07 MAIG 2020

Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i amb la represa de l’activitat lectiva en línia, l’Ajuntament d’Agramunt ha dut a terme un conjunt d’actuacions per donar suport al centres educatius del municipi i ajudar a les famílies més vulnerables.

La regidoria d’Educació ha estat en contacte permanent amb el Departament d’Educació de la Generalitat i amb tots els centres educatius d’Agramunt per coordinar quines accions es durien a terme. De forma conjunta amb els centres s’han detectat quines famílies eren les més vulnerables davant l’actual situació i s’ha garantit que tots els infants tinguessin les mateixes oportunitats, sobretot en recursos materials perquè poguessin fer el seguiment telemàtic del curs escolar.

Per aquest motiu, s’ha comprat 21 ordenadors portàtils que es cediran a les famílies que no tenien cap dispositiu. Segons Olga Ribera, regidora d’educació, “era prioritari aconseguir el material necessari perquè no hi hagués fractura tecnològica entre els alumnes i es pogués garantir que podien seguir la formació”. En el mateix sentit, s’ha repartit els 5 primers ordinadors portàtils que entraven a la Fase 1 del Pla d'Acció del Departament d'Educació.

D’altra banda, i amb les col·laboracions dels centres, també s’ha fet arribar llibres de text a les famílies. A més a més, s’està oferint un punt d’atenció per fer un seguiment a les famílies i assegurar que poden seguir les activitats de formació diàries. El seguiment es fa amb trucades personals i individuals, i també se’ls facilita la impressió de les activitats si és necessari.

Davant la situació actual, des de l’Ajuntament d’Agramunt es treballa de manera transversal amb les direccions dels centres educatius i amb altres regidories per coordinar i garantir que es pugui fer el seguiment d’aquest curs no habitual.