L'Ajuntament d'Agramunt inicia els treballs d'esporga de l'arbrat viari del municipi

S'han iniciat treballs d'esporga als arbres de la via pública a Agramunt, actuant en un total de 711 arbres

DIMARTS 07 NOVEMBRE 2023

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs d'esporga als arbres de la via pública del municipi d'Agramunt per part de l'empresa adjudicatària del contracte del servei.

Als exemplars més joves se'ls aplica un tipus d'esporga anomenada de formació, destinada a donar-los la forma desitjada. En canvi, als arbres adults, que han patit una esporga dràstica o una falta de formació durant els primers anys i cal reconduir-los cap a les formes naturals o
desitjades, se'ls aplica una esporga de reformació.

Un cop l'arbre ha assolit l’equilibri, les operacions de poda es limiten als talls
necessaris per tal d’eliminar les branques seques, malaltes o atacades per insectes,
branques massa properes al tronc o mal orientades, branques amb perill de
trencament i aquelles que interfereixen amb el pas de serveis i edificis i rebrots de
tronc i arrel. S’obté així una copa equilibrada i aclarida, i es manté la seva
estructura original.

Està previst actuar sobre un total de 711 arbres, dels quals 625 es troben a Agramunt, 24 a La Donzell, 22 a Mafet, 18 a Almenara, 16 a Les Puelles i 6 a Montclar.

Per part del regidor d'Urbanisme, Via pública i Zones verdes, Oriol Puebla, es demana a la població que es respectin els senyals temporals de prohibició d'estacionament per tal de no endarrerir els treballs d'esporga i facilitar la feina als operaris.