L'Emma tindrà nova climatització i nous tancaments el proper curs

Està previst que les obres es facin duran l'estiu amb l'aturada de l'activitat escolar

DILLUNS 27 GENER 2020

L'Ajuntament d'Agramunt ha inclòs en el pressupost per aquest any 2020 una partida per dur a terme la instal·lació d'un nou sistema de climatització i de la substitució de tots els tancaments exteriors de l’edifici que acull l'Escola Municipal de Música.

Concretament, el projecte preveu la instal·lació d'una caldera de biomassa i la sectorització de tota la xarxa de climatització. El projecte té un pressupost de 320.000€ dels qual un 50% seran finançats a través de l'IDAE, un 25% per la Diputació de Lleida i la resta per l'Ajuntament d'Agramunt.

Està previst que l'obra s'executi aprofitant l'aturada de l'activitat de l'escola durant els mesos d'estiu. L’actuació se suma a l'ampliació que es va dur a terme a l'escola durant l'any 2018.