L'equip de govern mostra el seu suport al president de la Generalitat davant l'estat d'alarma

L'acord es va prendre a la sessió de junta de govern del 23 de març

DIMECRES 25 MARÇ 2020

Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per l’Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l’expansió, i d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), per donar resposta a aquesta greu crisi, el Govern d'Espanya ha decretat l'estat d'alarma a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Així mateix, s'han adoptat diverses mesures amb l'aprovació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Tenint en compte l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents acorda aprovar el manifest on l’Ajuntament d’Agramunt se suma a la iniciativa de diversos alcaldes i alcaldesses d’arreu del país per compartir un missatge a xarxes donant suport al president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Quim Torra, després del discurs on segueix reiterant la necessitat de fer un confinament total de la societat catalana i posar-se a la seva disposció i a la del Govern de la Generalitat per aplicar mesures contra el Covid19.

Fitxers adjunts