Les obres de la nova potabilitzadora d'Agramunt avancen a bon ritme

Ja s'ha construït la caseta on estaran instal·lats els filtres de carbó actiu

Visita a les obres de la nova potabilitzadora
Visita a les obres de la nova potabilitzadora

DILLUNS 11 MARÇ 2019

Dins la programació prevista en el projecte de la nova potabilitzadora d'Agramunt, l'empresa CASSA ha finalitzat la construcció de la nova caseta que acollirà tots els equips de filtratge i tractament de l'aigua. Concretament, ja s'han instal·lat els nous filtres. Aquesta actuació forma part del Pla Director de l'Aigua que l'Ajuntament d'Agramunt està duent a terme i que permetrà dotar tots els nuclis de població del municipi d'aigua de qualitat. 
 
El projecte global té un  pressupost de 648.473€ , dels quals el 40% seran aportats per l'Agència Catalana de l'Aigua i 349.000€ per part de CASSA en concepte de les inversions que l'empresa concessionària té pendents amb Agramunt segons contracte i via tarifes, dels quals 43.000€ a fons perdut. 
 
Paral·lelament, l'empresa TRADE ha iniciat els treballs per a la construcció de la nova canonada que permetrà el desguàs de les aigües de filtratge de la nova planta, la connexió amb Mafet i l'adequació dels dipòsits de Mafet i La Donzell, entre els quals l'arranjament del dipòsit per a subministrament d'aigua agrícola i alhora punt d'emergència en cas d'incendi ubicat a Mafet. 
Al mateix temps, ja s'han iniciat les tasques per a la instal·lació de la nova estació potabilitzadora d'Almenara i la redacció del projecte que permetrà portar l'aigua tractada des de la potabilitzadora d'Agramunt fins a La Donzell i Montclar.
 
Des de l'Ajuntament s'ha apostat molt per poder fer aquesta obra tant necessària i que es creu que s'hauria d'haver fet fa anys perquè l'impacte al ciutadà fos menor, tenint en compte que l'Ajuntament ja comptava amb un ajut de l'ACA i que el consistori del moment va decidir renunciar-hi. Les obres avancen a bon ritme i està previst que la nova planta entri en funcionament durant el proper mes de maig.

Galeria d'imatges