Les obres de la planta baixa del Mas Vell començaran al setembre

Un cop finalitzades les obres a la primera, segona i tercera planta ja es pot iniciar la última fase del projecte

Estat actual del planta baixa del Mas Vell
Estat actual del planta baixa del Mas Vell

DILLUNS 17 AGOST 2020

L’Ajuntament d’Agramunt té previst iniciar les obres de la planta baixa de la Residència d’Avis municipal Cal Mas Vellel proper mes de setembre. Les obres de rehabilitació de l’edifici s’han previst en diferents fases que han permès mantenir la convivència entre els operaris i el funcionament normal del centre. Actualment la primera planta ja està en funcionament i a la segona i tercera s’estan realitzant els acabats. Per tant, ja es pot començar la fase de les obres de la planta baixa.

Concretament, aquesta última fase del projecte preveu la rehabilitació de la planta baixa i el pati interior de l’edifici per destinar-los i condicionar-los per a serveis complementaris que millorin la qualitat de vida dels usuaris de la residència. La distribució de la primera planta permetrà que els residents i els usuaris externs puguin utilitzar la planta baixa com a centre de dia. D’aquesta manera es redistribuiran els espais per ubicar-hi una recepció, una sala de visites, una aula-taller per fer teràpia ocupacional, una sala de rehabilitació amb gimnàs, i l’adaptació dels banys existents per a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta planta es preveu que sigui compartida tant per usuaris en règim d'allotjament com per usuaris externs.

Les obres de reforma d’aquesta planta bàsicament consisteixen en substituir els paviments ceràmics, la substitució dels revestiments i l’adaptació de les instal·lacions actuals a les normatives vigents.

Pel que fa al pati interior aquest servirà per ventilar les estances interiors de nova creació, complir amb els requeriments de renovació d'aire establerts per la normativa vigent, fer arribar la llum a les dues estances de la planta baixa i crear una transparència que augmentarà la sensació d’espai lliure.

Les característiques d’aquest nou equipament s’ajusten a l’establert al Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.