Les obres de millora de l’accés al Pilar d’Almenara avancen a bon ritme

En aquests moments hi està treballant un equip d’arqueòlegs

Pas d’accés restringit al Pilar d’Almenara pels treballs arqueològics que s’hi estan duen a terme.
Pas d’accés restringit al Pilar d’Almenara pels treballs arqueològics que s’hi estan duen a terme.

DISSABTE 09 JULIOL 2022

Les obres de millora a l’accés del Pilar d’Almenara avancen a bon ritme i en aquests moments s’hi està duent a terme una intervenció arqueològica. Per aquest motiu, i fins que no s’acabin els treballs, el pas al Pilar d’Almenara està restringit.

Un cop finalitzin les obres podran accedir caminant fins als peus del Pilar persones que fins ara tenien dificultats per fer-ho gràcies a les millores que s’hi estan fent.

Amb els treballs realitzats fins ara, s’ha modificat el traçat del camí tenint en compte la topografia i la morfologia de l’entorn, i el recorregut final s’adaptarà a les pendents dels talussos naturals existents.

També s’hi està duent a terme tasques de desbrossament del terreny per poder deixar un camí lliure de vegetació arbustiva i neta de sotabosc que s’havia anat acumulant amb el pas del temps i fruit de no haver fet cap intervenció des de fa molts anys.

Aquestes obres s’estan duent a terme després de la signatura del conveni que l’Ajuntament d’Agramunt ha signat amb la propietat del Pilar d’Almenara i amb l’atorgament de 24.712,32€ de la línia de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020, per a l'any 2022.

Galeria d'imatges