Nou cartipàs municipal legislatura 2023.2027

DIVENDRES 23 JUNY 2023

L’Ajuntament d’Agramunt ha celebrat aquest dijous el ple que posa en marxa el nou cartipàs
municipal per la legislatura 2023-2027, que estableix les àrees de gestió de l’equip de govern

encapçalat per l’alcaldessa Sílvia Fernàndez. A més de l’Alcaldia, Fernàndez assumirà Serveis

Socials, Salut, Governació, Serveis Municipals, Nuclis del Municipi i Relacions Institucionals.
Quant les tinències d’alcaldia, seran Oriol Puebla; Amanda Cardona; Ramon Tarruella i Tamara
Lombardo. Oriol Puebla assumirà l’àrea d’Urbanisme, Via Pública i Zones Verdes; Cardona , qui a
més mantindrà una dedicació exclusiva, serà regidora de Cultura, , Turisme, Igualtat i
Equipaments Municipals; Tarruella liderarà les àrees d’Economia, Esports i Patrimoni; Lombardo
s’ocuparà de les àrees de Promoció Econòmica, Fires i Comunicació.


Per la resta de regidories, es produeixen certs canvis. Roger Brils, que tindrà dedicació parcial,
s’encarregarà de l’àrea de Noves Tecnologies, Transparència, Joventut, Habitatge, i Treball. La

regidora Mònica Marquilles assumeix les àrees d’Educació, Agricultura i Ramaderia. Xavier Fitó
liderarà les regidories de Festes i Lleure. Finalment, Elena Pascuet s’encarregarà de les àrees de
Medi Ambient, Sostenibilitat i Eficiència Energètica.


La raó de ser de l’estructura d’aquest cartipàs és doble. D’una banda, es pretén donar resposta a
les necessitats actuals de la ciutadania quant a bon govern i lluita contra el canvi climàtic. Això

implica la creació de noves àrees com Transparència, Lleure, Sostenibilitat o Eficiència
Energètica, que permetran encarar aquests reptes de manera directa. D’altra banda, les

habilitats formatives i professionals dels membres de l’equip de govern han determinat en gran
part la distribució de les àrees, per tal d’assegurar l’efectivitat de les polítiques que es duguin a
terme.

Amb aquest cartipàs, l’Ajuntament vol donar continuïtat al compromís de posar les persones al

centre de la política municipal. En aquest sentit, el nou equip de govern prioritzarà la proximitat

als agramuntins i agramuntines des del màxim respecte, i treballarà per apropar l’administració

a tothom.

Galeria d'imatges