Nova àrea d’emergència a la deixalleria

L’espai està destinat a tots els ciutadans que no es poden adaptar als horaris de recollida del sistema Porta a Porta

Àrea d'emergència per a residus a la deixalleria municipal
Àrea d'emergència per a residus a la deixalleria municipal

DIVENDRES 15 OCTUBRE 2021

L'Ajuntament d’Agramunt habilita una àrea d'emergència al costat de la deixalleria només per a casos de necessitat o emergència que estiguin justificats. Es tracta d'un espai pensat per tots aquells ciutadans dels diferents pobles del municipi que per un motiu justificat no es poden adaptar als horaris de la recollida del sistema Porta a Porta.
Aquest espai és d'ús exclusiu per a habitants de domicilis particulars i, per tant, no està permès com a abocador, ni tampoc en poden fer ús els comerços o les indústries. Només s’hi pot dipositar l’orgànica i la resta, els mateixos residus que es recullen amb el sistema del Porta a Porta. Els residus s’hi poden deixar qualsevol dia de la setmana, però en aquest espai la recollida també es farà els mateixos dies que es passa a recollir per les cases.


Aquells que facin ús de l'àrea d'emergència, han de dipositar el residu sempre dins el cubell corresponent. L’accés és restringit i només hi podran accedir les persones que prèviament ho hagin sol·licitat i als quals se’ls entregarà un clauer per poder entrar. D’aquesta manera en tot moment es podrà saber qui hi accedeix i quin ús en fa, ja que l’accés està vigilat per càmeres i es podrà identificar un possible mal ús.


Funcionament
Quan un ciutadà porti el cubell amb el residu en aquesta àrea d’emergència, l’haurà de deixar sota un cartell que hi posa cubells plens. El servei de recollida agafarà el residu de dins i deixarà el cubell tancat i buit, sota el cartell cubells buits. El ciutadà el podrà recollir buit quan vulgui.

Totes les persones que requereixen aquest servei, s’han de posar en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament que està oberta de dilluns a divendres de les 09 a les 14h.També ho poden sol·licitar per telèfon al 674.214.436 o per correu electrònic pap@agramunt.cat.