Nova jutgessa de pau

Zoe Valero nomenada jutgessa de Pau a Agramunt

DIMECRES 24 ABRIL 2019

El passat 14 de març el jutjat de primera instància de Balaguer va nomenar per als propers 4 anys Zoe Valero com a nova jutgessa de pau d'Agramunt. El Jutjat de Pau és el primer esglaó de l'aparell judicial en els municipis sense Jutjat de Primera Instància. El jutge o jutgessa és una persona elegida per la Corporació Municipal en funció de la seva trajectòria, sense necessitat de pertànyer a la carrera judicial. El gruix de la seva tasca té a veure amb el Registre Civil (naixements, matrimonis i defuncions). Té altres funcions com judicis verbals o actes de conciliació. 

El jutjat de pau d'Agramunt es troba ubicat a la 4a planta de l'edifici de l'Ajuntament.

Dies i hora d'atenció al públic: Els dimecres de les 11 a les 14h.