Nova sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

S’aprova una modificació de la RLT i l’ordenança reguladora dels mercats.

DIVENDRES 22 MARÇ 2024

El Ple de l'Ajuntament d'Agramunt va celebrar ahir una sessió ordinària en la qual es van aprovar diversos punts importants, incloent-hi modificacions al pressupost municipal i a les ordenances fiscals.

En primer lloc es va aprovar la modificació núm. 1/2024 del pressupost municipal, que incorpora diversos ajustaments en els ingressos i despeses previstos per a l'any en curs.

També es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Agramunt per a l'any 2024. Aquesta modificació té com a objectiu adaptar la plantilla municipal a les necessitats actuals del consistori.

D’altra banda, també es va aprovar inicialment l'ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària d'Agramunt i la modificació de les ordenances fiscals de l'any 2024, especialment aquelles relatives a les taxes de la llar d’infants L’Era i l’Escola Municipal de Música d’Agramunt.