OBRES PER MILLORAR L’AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Inclou la reforma de la coberta, la façana i la substitució dels tancaments

Obres a l'escola de música.
Obres a l'escola de música.

DIMECRES 10 FEBRER 2021

L’ajuntament d’Agramunt està executant les obres de reforma de la coberta de l’Escola Municipal de Música. Aquesta actuació està inclosa dins del projecte de millora de l’aïllament tèrmic de l’edifici, que preveu també el repintat de la façana i las substitució dels tancaments.

Pel que fa a la coberta, a banda de la substitució de les teules, es col·locarà una làmina impermeable i transpirable i un aïllament de fibra de fusta, que permetrà aïllar tèrmicament i impermeabilitzar la coberta.

La façana es repicarà en els punts on hi ha despreniments d’arrebossat i es tornarà a cobrir abans de posar-hi una nova capa de pintura.

Finalment, s’han substituït totes les finestres, metàl·liques i de vidre simple, per unes de fusteria de PVC amb persianes d’alumini.

Aquestes obres permetran millorar l’aïllament tèrmic de l’edifici i augmentar-ne l’eficiència energètica. Un projecte que culminarà amb la instal·lació d’una caldera de biomassa, actuació inclosa en el PUOSC 2020-2024.