REFORCEN LES MESURES SANITÀRIES DE LES EXPLOTACIONS AVÍCOLES D’AUTOCONSUM DAVANT DEL RISC D’INTRODUCCIÓ DE LA INFLUÈNCIA AVIÀRIA

S’emmarca en la resolució que afecta a totes les explotacions avícoles de Catalunya

Tríptic amb les mesures explotacions per les avícoles d'autoconsum.
Tríptic amb les mesures explotacions per les avícoles d'autoconsum.

DIMARTS 19 GENER 2021

El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha emès una resolució per la qual reforça les mesures de bioseguretat que han de complir totes les explotacions avícoles ubicades a Catalunya per tal de prevenir la introducció de la Influença Aviària, ja detectada en algunes granges de França.

Aquestes mesures també afecten les explotacions d’autoconsum, destinades exclusivament a l’àmbit familiar. En aquest cas, les mesures mínimes de bioseguretat i higiene són:

  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb aus salvatges.
  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.
  • Netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
  • Fer una correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

Així mateix, es recorda que les aus i els ous produïts a les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.