Renovació del sistema de climatització del bar del Pavelló

DIMECRES 05 JULIOL 2023

Amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i mantenir el confort dels usuaris, s'ha iniciat el procés de renovació de la climatització del bar del pavelló, a càrrec d'una empresa agramuntina.
El sistema que hi havia instal·lat, captava l'aire a la zona on es cuina, de tal manera que les màquines havien de fer un sobreesforç per refrigerar el local.
Després de consultar-ho amb diferents experts, s'ha decidit passar d'un sistema amb difusors a través del fals sostre a un sistema compost de dues màquines cassette, amb la qual cosa es preveu que s'aconsegueixi un estalvi en el consum energètic, ja que els aparells es regulen automàticament en funció de la temperatura programada.
Està previst que l'establiment torni a obrir les portes el proper dimecres 12 de juliol.