Resum del ple del passat 28 de setembre

Aprovació del conveni urbanístic entre el consistori, l’empresa Torrons Vicens i l’Associació d’Agricultors Verge del Socós i ratificació de l'acord de juntadel conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament d'Agramunt per al pla educatiu d'entorn.

DILLUNS 02 OCTUBRE 2023

El ple de l’Ajuntament d’Agramunt va aprovar ahir, en sessió ordinària, el conveni urbanístic entre el consistori, l’empresa Torrons Vicens i l’Associació d’Agricultors Verge del Socós, segons el qual, es fa efectiva una permuta de terrenys entre les tres parts.  El conveni permetrà que l’Ajuntament es pugui ubicar en una parcel·la (4.180 metres quadrats) de Torrons Vicens, ubicada al camí vell de Tàrrega, que serà destinada a equipament públic per fer les funcions de magatzem.

També es va aprovar l'actualització del Document Únic de Protecció Municipal (DUPROCIM). El motiu de renovació d'aquest document és l'actualització de les dades de la nova corporació amb un canvi de regidories que obliga a actualitzar i modificar les dades que recull aquest document tècnic. Un cop aprovat, el DUPROCIM es tramet a la comissió de protecció civil de Catalunya per a la seva homologació.

Per altra part, l’Associació d’Agricultors és propietari de la parcel·la del camí vell de Tàrrega, 21, que actualment està edificada. Amb la permuta, Torrons Vicens es quedarà la finca de l’Associació d’Agricultors per poder ampliar la seva activitat i l’Associació i Torrons Vicens, aniran a la parcel·la propietat de l’Ajuntament, que es troba al carrer Democràcia.

Al ple d’ahir també es va ratificar l'acord de la junta de govern del 31 de juliol en referència a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat mitjançant el Departament d’Educació i l'Ajuntament d'Agramunt per al Pla Educatiu Entorn.