Reunió amb els industrials per millorar la recollida de residus

A la trobada es van analitzar els resultats de l’actual sistema

DIVENDRES 22 FEBRER 2019

L'Ajuntament d'Agramunt, amb el suport de l'empresa pública Urgellnet, encarregada de la recollida de residus, va organitzar una trobada amb els industrials. L'objectiu de la sessió era trobar les eines necessàries per millorar la recollida selectiva i el triatge, especialment d'empreses i establiments comercials amb gran volum de generació de residus.
 
Durant la reunió es va explicar l'actual sistema de recollida i gestió dels residus, es va revisar l'evolució dels resultats dels darrers anys i es van explicar els objectius d'obligat compliment que fixa l'Unió Europea per a l'any 2020.
 
En aquesta trobada també es van buscar solucions i propostes de canvi per reduir el volum de fracció que actualment es diposita encara als contenidors de rebuig (color verd). En aquests moments, les empreses i establiments comercials estan informant a l'Ajuntament de la tipologia del residu que més generen per tal d'acordar la millor manera de gestionar-ne la seva recollida