S'aprova incialment el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

El pla ha comptat amb els vots favorables de tots els grups municipals

Sessió extraordinària del 06 d’agost de 2021
Sessió extraordinària del 06 d’agost de 2021

DIVENDRES 06 AGOST 2021

L’Ajuntament d’Agramunt ha aprovat inicialment aquest vespre per unanimitat de tots els grups municipals el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que definirà el creixement urbanístic del municipi per als pròxims anys. El document queda ara pendent de l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

El regidor d’Urbanisme Xavier Secanell ha fet un repàs de tota la història del POUM. Des de l’inici l’any 1982 quan es va començar a treballar amb el pla fins a l’actualitat. També ha destacat i agraït la feina que ha fet tot l’equip redactor.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Agramunt es va aprovar inicialment per unanimitat de tots els grups municipals al ple del 31 de juliol de 2014. El document va estar en exposició pública fins al novembre del mateix any. Un cop finalitzat el termini d’exposició pública, i presentades totes les al·legacions, el 18 de desembre de 2015 es va rebre l’informe de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que informava desfavorablement les previsions de creixement previstes del POUM aprovat inicialment al ple del juliol del 2014. A partir d’aquest moment, es va començar a treballar en un nou projecte que tingués en compte els informes dels diferents departaments, especialment el de la CHE.

El document que s’ha presentat avui, proposa creixements moderats i reals; ja no contempla tot el que no està edificat a la zona inundable, consolida la zona verda alliberada i es disminueixen els  equipaments respecte a la proposta anterior.

L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, ha destacat que, amb l’aprovació provisional del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal:“ avui tenim el plaer de presentar-vos aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, on hem recollit totes les al·legacions possibles de les anteriors propostes, perquè aquesta és una de les decisions més importants per al futur d’Agramunt ja que és i serà una eina imprescindible per als Agramuntins i Agramuntines d’ara i del futur”.

El nou POUM preveu un creixement de la ciutat amb una proposta d’un sostre residencial de 707.000 m2 que comportarà que Agramunt pugui créixer amb 1567 nous habitatges. Una proposta d’un creixement moderat, perquè les recomanacions d’Urbanisme és que es treballi per evitar el despoblament del nucli antic i també el dels pobles del municipi. També es preveuen noves hectàrees per a equipaments públics, zones verdes o sòl industrial.

Aquest nou pla urbanístic s’ha redactat buscant el màxim consens, treballant-lo de manera transversal i amb molt diàleg amb totes les administracions i departaments implicats, perquè la proposta finalment presentada sigui el màxim d’acurada i tenint en compte les possibles al·legacions. El document a més, recull totes les al·legacions presentades en l’aprovació inicial del 2014.

Avui també s’han presentat tots els documents que acompanyen al POUM: les normes urbanístiques, un catàleg de béns protegits, l’agenda i una avaluació econòmica i financera, una memòria social, un informe de sostenibilitat ambiental, un estudi de mobilitat i un altre d’inundabilitat.

Un cop l’aprovació inicial sigui efectiva, està previst publicar tota la informació, així com fer-la arribar a tots els agramuntins. A més, també s’establirà un horari d’atenció presencial per poder atendre les peticions o al·legacions dels veïns.