S'aproven en sessió plenària les ordenances fiscals per l’any 2022

L'equip de govern proposa congelar els impostos i la pressió fiscal a la ciutadania

Sessió plenària en el moment de l’aprovació de les ordenances fiscals de l’any 2022.
Sessió plenària en el moment de l’aprovació de les ordenances fiscals de l’any 2022.

DIJOUS 28 OCTUBRE 2021

El Ple Municipal en sessió ordinària ha aprovat aquest vespre les ordenances fiscals pel pròxim any 2022 amb els vots favorables del grup municipal d’Acord d’Esquerra i els vots en contra del grup Junts per Agramunt.

La proposta de l’equip de govern portada al ple proposa la congelació de les principals taxes i  impostos tenint en compte encara la situació de pandèmia. Com s’ha explicat, no es volia que l’administració local hagués de ser una càrrega addicional als problemes que ja està patint la ciutadania durant aquests dos últims anys.

El regidor d’economia, Xavier Secanell ha explicat “que són unes ordenances on hem hagut de garantir l’estabilitat pressupostària sense  incrementar la pressió fiscal als usuaris conscients del difícil context que està vivint la nostra ciutadania”.

Concretament, les taxes més rellevants que s’han congelat són la taxa d’escombraries, l’impost de vehicles i l’IBI. L’equip de govern ha decidit prendre la mesura de congelar les escombraries després dels bons resultats que el sistema porta a porta està registrant al municipi. Un èxit, fruit de la implicació i de la bona feina que estan fent els veïns i veïnes i que el consistori ha volgut premiar congelant aquesta taxa. La congelació es preveu tant per als habitatges així com a la taxa dels negocis, restauració i comerciants. Una mesura que s’ha pres malgrat que el cànon que ha de pagar l’ajuntament hagi pujat. Només s’ha incrementat la taxa als pobles del municipi on s’ha igualat el servei al d’Agramunt.

Pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es proposa no tocar la taxa, ja que els preus del carburant s’estan incrementant i l’ús del vehicle és primordial per a molts sectors de la ciutadania.

D’altra banda, pel que fa a l’IBI d’urbana i rústica es manté igual que el 2021 tot i que es modifica el redactat de l’ordenança per facilitar l’aplicació del recàrrec del 50% als immobles d’ús residencial desocupats permanentment. Concretament es preveu aplicar un recàrrec del 50% en aquells immobles d’ús residencial titularitat de persones jurídiques que es trobin buits durant més de dos anys. Tal com ha explicat l’alcaldessa Sílvia Fernàndez “la finalitat d’aquesta mesura és evitar tenir habitatges buits durant un llarg període de temps, com ens trobem amb alguns grans tenedors, i ajudar a incrementar l’oferta d’habitatge a Agramunt”.

Una de les taxes que sí que s’incrementarà un 5% són les taxes de la Residència Geriàtrica Mas Vell. Aquest augment es proposa per poder equiparar els preus de la residència als preus públics fixats per la Generalitat.

La resta de modificacions que incorporen les ordenances fiscals per a l’any 2022, responen a adequacions concretes per ajustar-se a la realitat dels serveis municipals o a les necessitats de la ciutadania, i es modifiquen taxes sense repercussió en la recaptació. En les ordenances que s’apujaran s’aplicarà l’augment de l’IPC.