27° / 12° Intervals de núvols

Sessió ordinària Ajuntament Ple

La sessió es farà a la Sala de Plens però es podrà seguir telemàticament pel canal de Youtube de l'Ajuntament

DIJOUS 15 OCTUBRE 2020

Avui, dijous 15 d’octubre tindrà lloc una sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt a les 20.30h.
Aquest és l'ordre del dia previst:
1/8.- Aprovació, si s’escau de l’acte de la sessió anterior núm. 7/2020.
2/8.- Aprovació inicial: modificació de les Ordenances Fiscals de l’any 2021:
-Ordenança Fiscal número 03: Taxa per recollida d’escombraries.
-Ordenança Fiscal número 18: Taxa per prestació del servei d’assistència i estada en llars i residències de la tercera edat.
-Ordenança Fiscal número 24: Taxa per la utilització dels edificis d’ús públic local.
-Ordenança Fiscal número 23: Taxa per la prestació del servei de bàscula municipal.
3/8.- Aprovació dels Comptes del 2019.
4/8.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Agramunt sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infracció a normes de circulació en vies urbanes.
5/8.- Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions.
- Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

La sessió plenària es podrà seguir en directe pel canal de youtube de l'Ajuntament d'Agramunt: https://www.youtube.com/watch?v=mvAn_LiEE8o

Document Actions