SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

La sessió es farà a la Sala de Plens però es podrà seguir telemàticament pel canal de Youtube de l'Ajuntament

DILLUNS 21 DESEMBRE 2020

Avui, dilluns 21 de desembre tindrà lloc una sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt a les 20.30h.


Aquest és l'ordre del dia previst:

1/9.- Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm. 8/2020.

2/9.- Aprovació de la modificació del pressupost Núm. 4/2020.

3/9.- Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació 2021.

4/9.- Aprovació del contracte de cessió en règim de comodat del fons de l’Ajuntament d'Agramunt entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l'Urgell i l'Ajuntament d'Agramunt

5/9.-  Aprovació inicial: Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en l'àmbit de la Unitat d'actuació núm. 1 "Passeig de Balaguer" - U.A.1.

6/9.-  Aprovació dels padrons fiscals 2021 i períodes de cobrament.

7/9.- Declaració Bé Cultural d’Interès Local: Necròpolis tumulària d’Almenara.

8/9.- Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions.

 La sessió plenària es podrà seguir en directe pel canal de youtube de l'Ajuntament d'Agramunt: https://www.youtube.com/channel/UCV5S49H5eWta7MRrc2zgqog