Sessió plenària extraordinària

Últim ple de la legislatura 2015-2019

DIMECRES 12 JUNY 2019

Sessió del Ple de l’Ajuntament d’Agramunt amb caràcter extraordinari que es farà avui dimecres 12 de juny a les 21h a la sala de plens de l'Ajuntamnet.


Punt únic de l'ordre del dia: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors, que corresponen a:
- Ple ordinari núm. 1/19 del dia 28 de març de 2019.
- Ple extraordinari núm. 2/19 del dia 1 d’abril de 2019.
- Ple extraordinari núm. 3/19 del dia 29 d’abril de 2019.