S'instal·len plaques solars fotovoltaiques

La nova instal·lació permetrà alimentar cinc edificis municipals

DIVENDRES 15 JULIOL 2022

L’Ajuntament d’Agramunt ha començat a instal·lar les plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici de l’escola Macià-Companys. Es tracta d’un projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu del qual, un cop finalitzats els treballs, seran consumidors cinc edificis municipals amb un únic punt de generació.  Aquest cinc edificis es troben en una distància de menys de 500 metres entre si, i fins ara no tenien cap tipus d’instal·lació de generació elèctrica d’autoconsum. Els edificis de titularitat municipal són l’Ajuntament, la residència geriàtrica Mas Vell, l’Espai Guinovart, la biblioteca i la mateixa escola, que serà generador i consumidor.

La instal·lació fotovoltaica estarà formada per 124 plaques amb tecnologia PERC, monocristal·lines i de 455Wp, amb una potència pic 56,4kW i un sol inversor de 60kW d’on es connectaran totes les plaques fotovoltaiques.

Els mòduls fotovoltaics es col·locaran en diferents agrupacions instal·lades en diferents cobertes segons la seva altura. Una agrupació es posarà en una coberta inclinada, orientada al sud; els captadors estaran coplanars, seguint la pendent de la coberta; i els altres captadors s’instal·laran en coberta plana, sobre estructura i inclinats 10 graus, orientats al sud.

D’aquest inversor sortirà tota l’energia produïda en el corresponent cable en corrent alterna. Amb tot, està previst obtenir una producció solar anual de 84.290kWh que es consumirà sense excedents.

Actualment aquests edificis tenen un consum d’energia elèctrica de 193.909,3kWh, que es reduirà fins a 109.619,3kWh, un 43,47%. 

L’alcaldessa Sílvia Fernàndez, ha destacat que aquest tipus d’ instal·lació és una aposta del consistori cap a una política de transició energètica i d’energies renovables amb el propòsit final d’aconseguir ser autosuficients pel que fa al consum d'energia.

Amb la instal·lació fotovoltaica s’aconseguirà una reducció del consum elèctric de xarxa durant el dia, el que suposarà una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El cost de l’actuació serà de 51.916,28€ i té una subvenció de l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) del 50%.