S'instal·la un sistema de signatura biomètrica a les oficines de l'Ajuntament

Permet als ciutadans fer una firma manuscrita amb la mateixa validesa que un certificat o DNI digitals

Sistema de signatura biomètrica
Sistema de signatura biomètrica

DIVENDRES 21 MAIG 2021

L'Ajuntament d’Agramunt ha instal·lat a l'oficina d'atenció ciutadana un tauleta de signatura biomètrica, per tal que els veïns i veïnes puguin signar amb una rúbrica manuscrita, legal i digital, tal com ho farien en paper.

Gràcies a aquest sistema, les persones que no disposin d’una signatura digital o certificat electrònic, podran fer els tràmits pertinents davant l'administració amb la mateixa validesa legal i jurídica que donen aquests sistemes i donar així compliment a la Llei 39/2015, que obliga a les administracions a disposar de mitjans electrònics per les seves comunicacions amb a la ciutadania.

A banda, aquest sistema suposa un salt qualitatiu pel que fa a l'agilitat, eficiència i millora dels processos administratius i és més sostenible ambientalment, ja que el document neix electrònic i no genera paper.