Tramitació ajudes temporal "Glòria" del Govern de l'Estat

Ajuts per a corporacions locals, unitats familiars, comunitats de propietaris i establiments industrials i comercials

DIMARTS 11 FEBRER 2020

El Govern d’Espanya ha posat a disposició les  ajudes recollides en el Reial Decret 307/2005 de 18 de març en situacions d’emergència o de tipus catastròfic com la generada pel temporal "Glòria". S’han establert línies d’ajudes per a corporacions locals, unitats familiars, comunitats de propietaris i establiments industrials i comercials. Per cadascuna de les ajudes és necessari presentar una sol·licitud. La informació que cal complimentar en aquestes sol·licituds varia en funció dels beneficiaris. Cal que complimentar totes les dades que es demanen.

Lloc de presentació:
- Subdelegació del Govern a Lleida (Pl. de la Pau, 1)
- Oficines de correus
- Telemàticament l’adreça https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/procedimientos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones-por-siniestro-y-catastrofe/index.html
La data límit per tramitar les ajudes és el 26 de febrer de 2020.

Quadre-resum dels ajuts segons destinataris: 

Unitats familiars:

Modalitat de les ajudes i beneficiaris: http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/lineas/viviendas/modalidades

Formulari per la sol·licitud: http://www.proteccioncivil.es/documents/20486/355171/Ayudas+a+unidades+familiares+o+de+convivencia+econ%C3%B3mica+para+paliar+da%C3%B1os+materiales+en+viviendas+y+enseres/d6db89ed-a4b2-4091-97e2-6ac645a31a62

Tramitació electrònica: https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/procedimientos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones-por-siniestro-y-catastrofe/solicitud-ayuda-unidades-familiares-o-convivencia-economica-paliar-danos-materiales/

 

 

Comunitats de propietaris:

Modalitat de les ajudes i beneficiaris: http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/lineas/comunidades-de-propietarios/modalidades

Formulari per la sol·licitud: http://www.proteccioncivil.es/documents/20486/355171/Ayudas+a+Comunidades+de+Propietarios/aa4ce2bd-b86e-4462-b05a-1fc0a97503b0

Tramitació electrònica: https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/procedimientos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones-por-siniestro-y-catastrofe/solicitud-ayuda-comunidades-propietarios-danos-elementos-comunes-certificado/

 

Establiments industrials i comercials:

Modalitat de les ajudes i beneficiaris: http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/lineas/establecimientos/modalidades

Formulari per la sol·licitud: http://www.proteccioncivil.es/documents/20486/157249/anexo6_castFORM.pdf/ef1a3e74-f969-4f5d-b237-6d758bb51ecf

Tramitació electrònica: https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/procedimientos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones-por-siniestro-y-catastrofe/solicitud-ayuda-personas-fisicas-o-juridicas-establecimientos-comerciales-danados-certificado/