Tramitacions del document nacional d'identitat (DNI) a Agramunt

Les tramitacions es faran el proper 02 de desembre

DIJOUS 21 NOVEMBRE 2019

El proper dia 02 de desembre la unitat mòbil de la Policia Nacional tornarà a l'Ajuntament d'Agramunt per tramitar o renovar els documents d'identitat (DNI). El dia 02 es faran les tramitacions i el dia 04 es farà el lliurament dels documents tramitats. El procediment serà el mateix que les últimes vegades. 

Es podran fer unes 80 tramitacions que es faran entre les 10 i les 12h del mati. Totes les persones interessades han de fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme a partir del 25 de novembre fins a esgotar les places. 
 
Cal tenir en compte que cal aportar els següents documents segons el tràmit que es vulgui fer:
- Per renovació DNI per caducitat: DNI original i 1 foto. 
- Per canvi de domicili: DNI original, Volant d'empadronament i 1 foto. 
- Per fer el DNI primera vegada d'un nen o nadó: partida literal de Naixement, certificat d'empadronament, 1 foto. 
- En cas de pèrdua, robatori o sostracció: còpia de la denúncia i 2 fotos.
La taxa és de 12 euros, que caldrà abonar en efectiu el mateix dia de la tramitació.
 
IMPORTANT: Cal presentar-se amb el nen o nadó i el menors de 14 anys han d'anar acompanyats d'almenys un dels tutors legal.

Està previst que al mes de febrer del 2020 (dies 11 i 13) tornin a venir a Agramunt.