Visita institucional a les obres de millora al Riu Sió

Les obres permetran millorar la inundabilitat en cas d’avingudes

Visita a les obres de millora que s’han fet sota el Canal d’Urgell per reduir el risc d’inundabilitat al riu Sió.
Visita a les obres de millora que s’han fet sota el Canal d’Urgell per reduir el risc d’inundabilitat al riu Sió.

DILLUNS 28 NOVEMBRE 2022

Aquest dilluns s’ha fet una visita institucional a les obres de millora que s’han fet sota el Canal d’Urgell per reduir el risc d’inundabilitat al riu Sió. L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez; el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé; el director de l’Agència Catalana de l’aigua  Samuel Reyes, i el director tècnic del Canal d’Urgell Xavier Díaz, han pogut veure com han quedat els treballs que milloraran el drenatge de tota aquesta zona que permetrà millorar l’evacuació d’aigua del riu en cas d’avingudes.

Amb els treballs realitzats s’han rebaixat totes les terres de l’entorn del Pont de Ferro. Concretament, s’ha tret gairebé un metre de fondària de sedimentats que s’han anat acumulant amb el temps a la  base del pont. D’aquesta manera, s’ha deixat al descobert més part de les columnes que sostenen el pont de ferro i que han permès ampliar el llit del riu. A més, a partir d’ara l’alçada lliure sota el pont és de 2,00m més de com era fins ara (1’70m). El moviment de terres també ha permès, en una de les zones rebaixades, i a una cota més alta, fer-hi passar un camí que permet el trànsit de persones i bicicletes.

Pel que fa a l’obra civil, amb les obres s’ha fet una canalització del llit central del riu aplicant una protecció d’un aplacat d’escullera consolidat en profunditat amb formigó per tal de garantir la seva estabilitat davant de crescudes d’aigua. També s’ha enderrocat la passarel·la de formigó existent i s’ha construït un gual amb formigó armat ratllat a la cota de rasant del riu per evitar efectes presa o de retenció dels cabals.

 

Pel que fa al clavegueram de tota aquesta zona s’ha procedit a fer un desviament i reposició dels col·lectors de clavegueram existents que amb el rebaix de terres haguessin quedat sobre la cota del terreny i s’ha construït una arqueta amb un  sobreeixidor abans de la connexió a l’estació de bombament que porta les aigües residuals a la potabilitzadora.

Com ha explicat l’alcaldessa d’Agramunt Sílvia Fernàndez: “Aquesta és una obra important, imprescindible i molt necessària per Agramunt. Fa temps que estem estudiant els punts que poden ajudar a drenar el riu pel seu pas urbà i aquest punt del Pont de Ferro era un dels punts on havíem d’actuar”. Des de la rubinada del 2105, l’Ajuntament d’Agramunt no ha deixat de treballar i ha fet dut a terme diferents accions com la instal·lació de sensors o estudis d’inundabilitat, així com l’obertura del segon ull del pont romànic. L’alcaldessa també ha agraït la tasca als enginyers i tècnics, a l’empresa executora de l’obra i també als veïns de la zona, per la paciència durant els sis mesos que han durat les obres.

Per la seva part, el director de l’ACA, Samuel Reyes ha remarcat “que hem d’aprendre a gestionar el risc amb la implantació de sistemes d'alerta, que puguem avisar als ciutadans, però que a la vegada ens permeti gaudir del riu i viure-hi a prop”. Per això obres com aquestes són importants.

El delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha remarcat la importància de les obres pel Canal d’Urgell: “L’actuació que s’ha fet a Agramunt, amb l’ajuda de l’ACA, és molt important per a la seguretat del municipi, perquè en redueix el risc d’inundabilitat, però també ho és per al bon funcionament d’una infraestructura determinant per a la plana de Lleida i per al país com és el Canal d’Urgell, atès que l’adequació feta al creuament entre el riu Sió i el canal, assegurant el Pont de Ferro, evitarà, en cas de fortes avingudes, possibles afectacions a l’aigua de boca d’una part important de la plana de Lleida. Cal agrair, doncs, els criteris de l’atorgament d’ajuts de l’ACA, que els darrers anys no es limita només a les millores de les conques internes, sinó que els fa extensius també als municipis de la conca de l’Ebre.”

Xavier Díaz, director tècnic del Canal d’Urgell ha volgut felicitar a totes les parts implicades em l’obra, i ha remarcat la suma d’esforços que han fet que aquesta gran obra sigui tot un èxit i de gran importància pel Canal d’Urgell.

El cost total de les actuacions de millora i reducció del risc d’inundabilitat al riu Sió, sota el Canal d’Urgell, és de 278.231’74€, dels quals l’Ajuntament d’Agramunt ha rebut un ajut de 186.254’08€ (75% del cost total) de l’Agència Catalana de l’Aigua, i 6.565’94 € les obres i 3.726 € per la direcció d’obra, de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell.Galeria d'imatges