Consistori

En aquest espai es proporciona informació referent a la configuració i distribució del Ple de l'Ajuntament d'Agramunt, dels grups municipals que l'integren i detalls d'interès públic sobre els càrrecs electes que el formen.