Codi de conducta dels alts càrrecs

Consulteu els principis ètics i de bon govern que han de regir les actuacions dels alts càrrecs de l’Ajuntament d’Agramunt

El codi de conducta dels alts càrrecs de l'administració local és un conjunt de normes i principis ètics que regulen el comportament i les responsabilitats dels funcionaris de rang elevat en l'àmbit de l'administració local. Aquest codi té com a finalitat promoure la transparència, la integritat, la imparcialitat i la responsabilitat en l'exercici de les seves funcions. També estableix les prohibicions i obligacions específiques per evitar conflictes d'interessos, mal ús del càrrec públic i altres pràctiques inadequades.