Organigrama de l'ens

Consulteu el gràfic del cartipàs municipal, l’organització de la Institució i distribució dels càrrecs electes i les àrees de govern per a la legislatura 2023-2027

L’organigrama respon a l’estructura organitzativa interna de l’ens local amb la informació relativa a les persones titulars de tots els òrgans i àrees, amb la identificació amb nom i cognoms.