Responsable de premsa

Dades de contacte de la persona responsable de Premsa

- Nom: Tamara Lombardo i Fernàndez

- Càrrec: Regidora de Promoció Econòmica, Fires i Comunicació

- Correu electrònic: comunicacio@agramunt.cat