Informació Econòmica

Documentació que integra el pressupost general de l’ens. Enllaç al Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Agramunt

L'adreça de l'enllaç és: https://www.seu-e.cat/ca/web/agramunt/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupost

1. Actualment, l'Ajuntament d'Agramunt no disposa de personal directiu, càrrecs de confiança ni assessors dels grups polítics municipals.

2. Relacio de llocs de treball del personal laboral i funcionari de la Corporació (2023).

En aquest espai es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació i dels anuncis.

application/pdf PARTIDA PUBLICITAT 2023.pdf — 28 KB