Informació Econòmica

Documentació que integra el pressupost general de l’ens. Enllaç al Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Agramunt

L'adreça de l'enllaç és: https://www.seu-e.cat/ca/web/agramunt/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupost

1. Actualment, l'Ajuntament d'Agramunt no disposa de personal directiu, càrrecs de confiança ni assessors dels grups polítics municipals.

2. Relacio de llocs de treball del personal laboral i funcionari de la Corporació.

Publicació de les informacions rellevants de l’inventari general del patrimoni referent a béns immobles de domini públic i patrimonials

application/pdf CATALEG PATRIMONI.pdf — 9819 KB

Fitxa de rating del Període Mitjà de pagament (PMP) per veure de manera gràfica el posicionament de l'Ajuntament. Es mostra l'últim Període Mitjà de pagament de l'Ajuntament publicat per part del Ministeri d'Hisenda comparant-ho amb la mitjana segons el seu model de remissió.

application/pdf Fitxa sobre el període mitjà de pagament a proveïdors quart trimestre 2023.pdf — 74 KB