Execució trimestral del pressupost

Es publiquen les dades de l’execució del pressupost de l’ens, tant pel que fa a les despeses com els ingressos.

2024

Situació d'ingressos trimestrals

Situació d'ingressos 1er Trimestre 2024

Situació de despeses trimestrals

Situació de despeses 1er Trimestre 2024