Compliment estabilitat pressupostària 3r Trimestre