Compliment estabilitat pressupostària 2on Trimestre