Compliment estabilitat pressupostària 3er trim. 2023